Reiki-healing

Reiki's etiske principper

Hvad kan Reiki

Behandling

Indvielse

Reiki-logo

Reiki er.

Reiki er den rene universelle kærlighed til os alle.

Den fylder os med glæde, kærlighed og fred.

Den healer os psykisk og fysisk. Den opløser spændinger og gør os frie.

Reiki er en vidunderlig gave og dejligt at give videre til andre.

 

Reikihænder
Mikao Usui

Først vil jeg skrive lidt om Reiki's oprindelse.
I 1800-tallet var der en leder af et præsteseminarium i Japan. Hans navn var Dr. Mikao Usui og han
startede en søgning.
På hans præsteseminarium var der ældre elever, der spurgte til, hvorfor de ikke havde hørt om de healingsmetoder, som Jesus havde anvendt og om Usui kunne udføre en sådan for dem.
Han kunne ikke give dem et svar og besluttede sig for at rejse ud og søge efter svarene.

Han studerede hellige skrifter i USA, i Indien. Han studerede flere sprog bl.a. sanskrit. Da han kom tilbage til Japan, opdagede han sanskritformularer og symboler i gamle buddhistiske sutraer, som syntes at indeholde svar på hans spørgsmål.
Han tog til et helligt bjerg for at faste og meditere i 21 dage, i håbet om at komme i forbindelse med det bevidsthedsplan, hvor sanskritsymbolerne var nedskrevet på, for at finde sandheden i indholdet.
Han tog 21 sten med, som han lagde foran sig på det plateau, hvor han sad. For hver dag der gik, fjernede han en sten. Han bad, han fastede og mediterede, men intet skete, før den 21. dag.
Denne sidste dag bad han igen til Gud, bad om en åbenbaring af, hvad der lå i symbolerne. Pludselig eksploderer et stærkt lys foran ham. Det ramte ham i panden og han besvimede. Da han kom til sig selv, havde han al den viden, der ligger i skrifterne og symbolerne. De viste sig for ham i et væld af farver og i guldskrift.

Fuji i Japan. Forår.

 

Reiki-symbol indgraveret på Saihoji Templet i Japan.

Han påbegyndte turen ned ad bjerget og kom under turen til skade med sin fod. Han lagde hænderne på og i løbet af ingen tid, blev foden i orden igen.
Han gik videre og kom til en kro, hvor han bestilte masser af mad. Kroværten advarede ham, da han jo havde fastet i 21 dage, men han holdt fast. Han spiste og alt gik fint. På stedet var der en syg pige. Han lagde hænderne på hende og hun fik det hurtigt bedre.
Han gik videre og kom tilbage til præsteseminariet. Men han besluttede sig hurtigt for at tage videre. Han ville tage ned til nogle mennesker, der var fattige og havde det dårligt, for at hjælpe dem til at få det bedre. Han behandlede dem og de fik det hurtigt bedre. Men efter et stykke tid lagde han mærke til, at de samme mennesker kom tilbage igen og igen.
Han spurgte dem, hvorfor de ikke havde ændret på deres liv og de svarede, at det var så besværligt at arbejde og at det var nemmere at blive ved med at tigge.
Han blev dybt berørt af det og så, at der også var noget andet, de havde brug for. Taknemmelighed.

Han lærte dem om Reikis etiske principper og de er følgende:

Reikis

etiske

principper

Blot for i dag
vær ikke bekymret.

Blot for i dag
vær ikke vred.

Ær dine forældre, lærere
og dem, der er ældre.

Tjen til livet på ærlig vis.

Vis taknemmelighed over
 for alt .
 

 

Usui rejste videre og fortsatte med at sprede viden om Reiki og det er dette Reiki-healing er bygget på, som det er i dag.
Han indviede Reiki-healere, Reiki-mestre og Stormestre, der alle har ført det videre. I dag er der over hele verden mange Reiki-healere og mestre.


Hvad er Reiki-healing. Reiki = Universel Livsenergi.
Hvilke ord dækker. Reiki er en uendelig kærlighedskanal. Det er uendelig livsenergi, der bliver kanaliseret igennem hænderne.
Jeg som healer er kanal for livsenergien. Den er uafhængig af min bevidsthed. Energien strømmer ned igennem mig og ud igennem mine hænder til det menneske, jeg lægger mine hænder på.

Hvad kan Reiki:

 • Støtter kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv.
 • Giver livskraft til både krop og sjæl.
 • Reiki healer alt. Smerter, stress, fysiske skader m.m.
 • Genopretter åndelig ligevægt og mentalt velbefindende.
 • Fungerer på alle niveauer, mentalt som spirituelt, legemligt som emotionelt.
 • Afbalancerer kroppens energier.
 • Løsner op for blokeret energi.
 • Renser kroppen for giftstoffer.
 • Indretter sig efter modtagerens behov.
 • Er en yderst behagelig og holistisk healingsmetode.
 • Virker også på dyr og planter.

Må denne pink lotus minde os om at åbne op og modtage den hele skønhed og kærlighed, der ligger i Reiki.

Healing åbner bevidstheden for alle ting. Et menneske kan komme og bede om en behandling med henblik på en bestemt område. Men måske er det noget helt andet, at vedkommende har brug for og her finder livsenergien selv vej og giver energi til at skabe balance og harmoni i personen.

Alt hænger sammen. Sind, krop og ånd.
Når der opstår sygdom eller ubalancer, er det kroppens måde at fortælle på, at noget ikke er i orden i den måde, vi lever på. Så det er faktisk en gave, kroppen giver os, så vi kan få skabt balance i os selv på alle plan.

Begrænsninger og blokeringer i  vores krop kan heales, så at energien igen kan løbe frit.
Der kan ofte være uforløste gamle ting og hændelser, der blokerer for livsstrømmen. De kan bringes tilbage til bevidstheden, hvor de kan løses og blive afsluttet. Vi begynder at se tingene på en anden måde og dette kan indvirke på vores livsmønstre til stor glæde og gavn for det enkelte menneske. Reiki er lys og kærlighed. Det fylder os og gør os hele.

Situationer og forhold omkring os kan heales. Vi kan måske stå i en vanskelig situation, være i krise omkring bestemte forhold i vores liv og have brug for støtte til at komme videre og her er Reiki en vidunderlig støtte. Vores bolig, vores planter, alle ting omkring os kan heales. Alle gamle ting, der måtte være til stede i boligen, vil blive renset ud.

Reiki-healing på smukkeste vis. Energien bliver kanaliseret igennem hænderne til forskellige områder på kroppen.  Alt sker ved blid berøring.

Reiki Symbolfoto

Alle mennesker er healere og har altid været det, og alle kan blive Reiki-healere. Alle har det i sig, da Reiki er lig med den Universelle Livsenergi og det er i alle ting. Det kræver ikke nogen tro. Den eneste forudsætning er et stort og åbent hjerte og ønsket om at give dette både til sig selv og andre omkring sig.

Der kan skrives så meget om, hvad Reiki kan bruges til. Men der er en vidunderlig bog om Reiki, som jeg varmt vil anbefale. Den hedder:

REIKI
Universel Livsenergi
af
Bodo J. Baginski
Shalila Sharamon

Det er en vidunderlig bog, som alle mennesker kan have glæde af og så er den bare så smukt skrevet.

Hvad har Reiki betydet for mig.
Ja fra min første indvielse som jeg fik hos Reikimester Anny Petersen i Helsingør, har det haft en vidunderlig betydning for mig. Jeg har igennem mit liv slæbt rundt på alt det gamle, der havde været i mit liv. Med indvielsen blev jeg fyldt op af en fantastisk kærlighed og fred. Hele Universets kærlighed. Jeg har følt en dyb glæde over, at dette skete i mit liv. Men jeg mangler ord. Det har været og er stadig en gave at opleve. Jeg havde fundet noget, som jeg selv ville få stor glæde af og som jeg kunne give videre til andre mennesker omkring mig.

I starten var det mest mig selv og mine nærmeste omgivelser, der fik glæde af det. Men også mine katte har fået og de har været ellevilde med det. Børn i min omgangskreds har været helt vilde med det. Deres smil, deres glæde og deres øjne. Helt vidunderligt.

Senere blev det bredt mere ud. Det, der har fyldt mest, var at se mennesker undergå en forandring igennem en behandling. At de blev fyldt op af en indre ro og fred. At se deres glæde over behandlingen og resultaterne af den. Det kan også ses på øjnene, der jo afspejler sjælen, at se den glæde de udtrykte og som jo var i dem. Det er så smukt. Men det har givet mig så mange dejlige oplevelser.

Hos Anny samledes vi en gang om måneden. så blev der healet og snakket. Vi kunne nogen gange være rigtig mange, så kunne vi være flere om den enkelte. Det var dejligt og er også noget, jeg gør her hos mig selv. Det er noget, alle har stor glæde af.

 

Senere fik jeg anden del af Reiki og det åbnede igen nye døre, for hvad der er muligt. Bl.a. åbnede det for muligheden at kunne sende fjernhealing. Det kunne være til mennesker, det boede langt fra mig og som ikke bare kunne komme. Det har en fin effekt, men føles lidt anderledes, end når behandlingen foregår direkte.
Fjernhealing kan også sendes til situationer rundt omkring i verden. Det giver lys og støtte til områder, der kan have oplevet katastrofer på forskellig vis. Det er en vidunderlig ting, at kunne gøre og der er mange healere over hele verden, der er med til dette.

I 2003 fik jeg mesterindvielsen af min gode veninde Anne Larsen.
 Det har givet mig muligheden for at indvie andre som Reiki-healere. Det fylder mig med glæde og kærlighed at kunne videreføre det til andre, som herved kan komme til at opleve den glæde, jeg selv føler.

Her gives Reiki-healing i den frie natur på en udflugt i Arizona.

Behandlingsformen foregår således:

Behandlingen varer ca. en time efterfulgt af en samtale eller efter, hvad den enkelte har behov for. Dette kan være meget forskelligt, da den enkelte kan have forskellige oplevelser. Nogle kan have lyst til at tale om det, andre har ikke.

Der kan være tale om en enkelt behandling, der har en virkning i fire dage, og hvor der måske ikke er brug for mere. Men ellers vil behandlingen kunne gentages efter fire dages pause.

Der kan være et behandlingsforløb over fire gange, med et fast interval imellem. Det kunne bl.a. være med to dages interval.
Her vil de første tre dage være med en normal behandling og den sidste dag vil være med en chakra-healing, hvor chakrene bliver afbalanceret.

Behandlingen foregår i et dejligt rum, jeg har i min bolig. Her har jeg en briks og masser af fred.
Skulle der være brug for, at jeg kommer til dig, er dette også muligt.

Ved ønsker om fjernhealing, kan du skrive eller ringe til mig. Så aftaler vi tidspunkt for, hvornår der skal sendes.
Det er ikke kun mennesker, der kan sendes til, men også i tilfælde af at du står i en situation, hvor du  har brug for støtte, kan der til dette sendes healing.

Jeg healer også huse og boliger, også her kan du skrive eller ringe.

Bestilling og priser. Se her.

Indvielse.

I indvielsen til Reiki-healer findes der hos mig tre trin.

De to første trin foregår over to dage og den sidste på en dag-

Du vil ud over indvielsen blive guidet igennem, hvordan du bruger Reiki. Du vil komme til at prøve det af i forhold til andre mennesker, så der vil være mange praktiske øvelser.

Ved 1. indvielse vil du lære om selvbehandling og blive guidet i behandling af andre mennesker.

Samtidig vil du komme ind i en kreds af søde mennesker.

Jeg vil altid være der som støtte for dig i dit arbejde som Reiki-healer.

 

Ved 2. indvielse vil energien blive forstærket. Du vil få symboler, som skal bruges i forhold til mental og psykisk healing og i forhold til fjernhealing.

Du vil på dette trin kunne sende healing til mennesker, der er langt fra dig, men også til forhold rundt omkring i verden. Du vil kunne heale din bolig og alle ting omkring dig. Der er ingen grænser for, hvad du kan bruge healingen til. Det eneste der kan sætte grænser, kan måske være din egen fantasi.
Du  vil udover indvielsen blive guidet igennem forskellige øvelser, hvor du vil få prøvet det hele af. Du vil lære symbolerne at kende og lære at bruge dem.

Du vil også her møde en masse søde mennesker, som du kan dele din viden og erfaringer med, til stor glæde for alle parter.

Kunne du tænke dig at komme til at arbejde som Reiki-healer, så bedes du kontakte mig igennem telefon eller via e-mail.

Bestilling og priser. Se her.

til top.