Husene.
De forskellige områder.

 

1.hus. Den ydre personlighed, hvordan andre oplever os, hvordan vi udtrykker og bevæger os, den fysiske tilstand, livskraften og væremåden, hvordan du er udadtil, din måde at handle på. Ascendanten er en meget vigtig faktor. Stjerntegnet, der hersker over den, viser hvilke kvaliteter og egenskaber du ligger inde med. I barndommen er det mest igennem Månen og AC vi kommer til udtryk, personen vokser op til sin Sol, sin individualitet, og lærer at være både sin Sol og AC.

 2.hus. Værdier; de materielle ting, trygheden, indtægter, forbrug, besiddelser og ønsket om at have kontrol over tingene og mennesker, vores ressourcer både i forbindelse med økonomi og evner, vores kærlighed til livet, jorden, det naturlige. Vores sanselighed og dette at blive rørt i vores inderste.

 3.hus. Kommunikation, indlæring i små forhold gennem brug af nysgerrighed, fornuft og logik, vores intelligens, formidling, handel og søskende, vores skolegang, vores måde at bevæge os på, mod.

 4.hus.  Barndomsmiljø, hjemmet og familien, fædrelandet, begyndelsen og slutningen. Alle handlinger på dette plan er betinget af faktorer der er uden for vores kontrol, hvordan vi handler på grundlag af følelser og vaner, når det drejer sig om familien. Det er huset for vores far og vores rødder.

 5.hus. Huset for kreativitet, selvudfoldelse, fornøjelse, vores børn, erotik, leg og kærlighedsaffærer også de illegitime forhold, sport, spil og spekulation, hobbyer, chanceprægede, dette at turde løbe en risiko. Alt hvad der vedrører dette hus er på det grundlæggende plan risikable og kan lære os at blive mere trygge ved vores identitet ved at udvikle evnen til at turde løbe en risiko.

 6.hus. Det daglige arbejde, vaner, flid, håndelag, service, hjælpe personer, vores forhold til kolleger og overordnede. Forhold omkring mad og ernæring, beklædning, kropspleje, dispositioner for sygdomme, vores fysiske og psykiske helbredstilstand.

 

7.hus. Kontakten til andre, vores parforhold og forhold til samfundet, samarbejde, konfrontationer, de åbenlyse fjender, modpolen til os selv, men også hvor vi finder sider af os selv.

 8.hus. Alt hvad der er uden for tiden, det ubevidste, okkulte studier, healing, omsætning af affald – destruktion for regeneration – liv og død, psykologisk indsigt – seksualitet, andres penge, midler og ressourcer eller arbejdsfrie indtægter, lever af andres penge. Bankvæsen, skattevæsen, andres økonomiske formåen, arv, legater.

 9.hus. Forhold til filosofi, religion, politik, højere uddannelse og studier, videre forskning, søger udad og indad, åndelig udvikling, højere dimension, giver viden. Rejser og udlandet, retsvæsen, jura, hele ens livsfilosofi og holdning.

 10.hus. Karriere, profession, status, vores omdømme og ambitioner, autoriteten der er brug for til at realisere de mål, der måtte være, for at handle effektivt i den materielle verden, der omgiver os, viser også hvad personen føler sig kaldet til at bidrage til samfundet med. Dette hus symboliserer også moderen og autoriteter. Ambitioner i forhold til karriere og personlige mål.

 11.hus. Venner, grupper, håb og ønsker, protektion, andres børn, plejer andre, det brede og ikke for tætte. Søgning efter social og intellektuel tryghed, det individuelle formål ikke blot for at tilfredsstille egne behov, men som også er harmoni med samfundets behov.

 12.hus. Behov for isolation, fængsler, klostre, hospitaler, skjulte og lukkede sider i samfundet, kriminalitet, spionage, kroniske lidelser, hæmninger, afsondrethed, frygt, angst, komplekser, selvdestruktiv. Uselvisk handling, dyrkning af et højere ideal for at opnå sjælefred og blive fri af fortidige handlingers og tankers genfærd. Kunstnerisk udfoldelse både i forbindelse med musik, billedkunst, poesi. Havet, kemi, forskning.