Planeterne

Planeternes energi.

Solen Månen Merkur Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto Chiron Måneknuder
Ekliptika

Her ses ekliptika med solen i centrum og planeterne i deres baner rundt om. Fra Solen og udefter er det først Merkur, derefter Venus, Jordkloden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto.

Solen.

Solen:

 Solen, en meget vigtig faktor. Solen viser hen til vores inderste kerne, vores indre jeg og personlighed. Vores inderste natur og identitet. Vores livskraft, viljestyrke og kreativitet. Vores energi. Vores autoritet, magt, vores lederevner. Vores ansvarlighed og skabende evner. Det vi har det bedst med at være.

til top

Månen.

Månen:

 Månen viser vores følelser. Jeg’et, barnet, reagerer spontant, følelser og stemninger, sensitiv, sårbar, biologiske arv og miljø, vaner hjemmefra, omskiftelig, ustabil, tilpasning, afspejler andre mennesker, billeder, fantasi, asociere ud, efterligner, beskytter, opfostre og passe andre, tilknytning til børn, privatliv, bopæl, traditioner.

til top

Merkur.

Merkur:

Merkur, planeten for kommunikation og formidling. For indlæring, skolelærdom. Miljøet i vores barndom. Vores forhold til vores søskende.

Det viser noget om vores kommunikationsevne, vores mentale opfattelsesevne. Hvor henter vi vores viden i forhold til ny lærdom og studier.

Objektive og nysgerrige. Tankegang, uddannelse, skrift, tale, analyse, kritiske sans. Handel, papirarbejde, kontrakter, korte rejser m.m..

Det bevægelige gør ustabil. Helst flere ting på en gang for ikke at kede sig. Hvordan bevæger vi os, trafik, rejser. Nervemæssig, stresset, pres, motorik.

til top

Venus.

Venus:

 Feminin, det kvindelige, kærlighed, erotisk tiltrækning, sanser, livsnydelse, egen krop, behagelighed, penge, det materielle, glæde ved at eje.

Fællesskab og kontakt med andre, samarbejde, venlig, flink, diplomat, æstetisk, mode, kunst, fornøjelser.

til top

Mars.

Mars:

 Animus, drivkraft, gennemslagskraft, vitalitet, udadrettede energier, vil yde på egne præmisser, erobre, gå i gang, pioner, foretagsom, begejstring og glæde ved at gå i gang med nye ting, EGO, selvhævdelse, mod, handling, kampånd, fysisk styrke, manden og lederen.

Negativt: aggressivt, hensynsløst, begær, lidenskab, grov, gå ud over egne grænser for at få vilje.

til top

Jupiter.

Jupiter:

 Optimisme, livssyn, livsholdning, medvind, lykkebringende, held, livsappetit, entusiasme, ekspansion, udvikling, succes, idealer, tro, filosofi, visdom, samvittighed, retfærdighed, det juridiske, ærlige, redelige, viser hensigt, selvstændig tankegang, overblik, store linier og sammenhænge, udlængsel og udlandet, joviale, humørfyldte, mereværd, tror man er noget og er det måske også.

til top

Saturn med to måner.

 Saturn:

 Ambitioner, selvdisciplin, ansvar, pligter, realiteter, giver konsekvenser, slipper ikke, ærgerrige, satser, målsætning, realisere os selv, se resultater, kompetent, erhvervsmæssig, koncentreret, strukturere arbejde, selvkontrol, streng fornægtende, flid, arbejdsom, sky, generte, tilbageholdenhed, reglement, sund skepsis, erfaring, tiden den logiske konsekvens af det vi foretager os. Autoriteten, den kritiske stemme, ældre menneske; det kroniske og langvarige.

Saturn kaldes også vores tærskelvogter, men den viser også vejen til vore talenter og evner og giver os resultaterne af vores indsats.

til top

De tre ydre planeter:

Uranus.

Uranus:

 Frihed, uafhængighed, grænseoverskridende, nyskabende, omvæltning, laver om, bryder gængse normer, impulsivt, det alternative, astrologi, avanceret tankegang, specielt, underligt, bizart, nye ting, revolution, provokation, ny teknologi, EDB, rumfart m.m., opfindelser, humanister, mental forestillingsevne, fremsyn, venskaber, humanisme.

Uranus: epilepsi, autisme.

til top

Neptun.

Neptun:

 Indlevende, medfølelse, næstekærlighed, drømme, kontakter til den anden verden, kunstnerisk, kreativt plan, idealverden, trang til at idealisere andre, sætte på piedestal, opgive egoet for andre, tilknytte sig højere plan, følelsesmæssig ofrer os for højere ideal, socialisme. Uklarhed, slør trukket for sandhed, tåget, rodet, ingen struktur, hemmeligt, tilsløre kendsgerninger, bedrag, skandaler, fintfølende om hvad der foregår omkring en, ser og fornemmer tingene på et andet plan, virkelighedsflugt. Æstetiske indtryk udfoldes, maleri, poesi, instrumenter (musik), teater. Psykologi, det kemiske, giftstoffer, forurening, havet, søfolk, alkohol, narkotika, ting man ikke vil acceptere, minoritetsgrupper.

til top

Pluto.

Pluto:

 Transformerer energi, omdanner, forvandler, destruerer og genopbygger, går til ekstremer, enten-eller, fanatisk, alle yderpoler, kompromisløs hvor den står, alle områder hvor vi giver afkald, men også opnår den største gevinst, åndelige ressourcer. regenerationsevne Alle kapitelskift, ændrer retning, samfundsmæssige omskiftelser, magt, viljestyrke, hensynsløs, kynisk, intens.

Pluto, penge, bankvæsen, andres penge, kontrol over egne eller andres værdier. seksuel, fysisk og sanselig. Pluto oplader hvor den står, det underbevidste vi ikke vil kendes ved, magi – både den sorte og hvide. Masserne, gravsteder.

Når den som transit (dens bevægelse videre rundt i dyrekredsen), danner aspekt til hovedakserne eller berører planeter – sol – måne, vil den trække ting frem, ting som vi kan have gemt på. Det vil give en utrolig indsigt, når det er overstået og give os et mere ærligt billede både af os selv og andre omkring os.

til top

Chiron.

Chiron:

Chiron er en asteroide. Den kaldes også den sårede kentaur. Halvt menneske og halvt dyr.
Den har stor betydning for det enkelte menneske. Den kendetegner såret og healeren. Alt efter hvor den står i det personlige horoskop, i hvilke tegn og huse kendetegner den områder, hvor mennesket kan føle sig udenfor og fremmedgjort. Såret kan være helt fra barndommen, men kan også være opstået i et tidligere liv. Når denne følelse af at være udenfor eller ikke høre til, bliver set på og bearbejdet, vil den gøre det enkelte menneske i stand til at hjælpe andre på netop dette område. Her har vi healeren, som kan støtte andre til at blive hele.
Der ud over har Chiron stor indflydelse på vores erhvervsvalg.

til top

Måneknuderne:

Måneknuderne viser hvad vi har med os fra tidligere  liv og hvad vi arbejder os hen imod i det liv vi lever nu.
Dette er ud fra tanken om reinkarnation, at vi har levet flere liv før dette. For mig er dette rigtigt, men det må være op til den enkelte, hvad der føles rigtigt.
Alt hvad vi har oplevet og været i tidligere har vi med os. Det ligger i den sydlige måneknude. Selvom det kendetegner tidligere liv og dermed også karma, vil det også være noget, vi har mærket til i vores barndom og opvækst.
Når vi arbejder os frem imod den nordlige måneknude; ligger lige over for den sydlige; vil vi bevæge os væk fra den sydlige, men alligevel vil den sydlige altid være det, der bygges på. Det er jo det, vi har i os. Når vi arbejder os fremad, vil det betyde et højere niveau i vores personlige udvikling.
Nogle kan have ting med fra tidligere, som de skal bruge i dette liv eller hvor der kan være ting, som der er brug for at gøre en ekstra indsats for at bearbejde. Da kan det føles, som om man hele tiden bliver kastet tilbage til det gamle. Dette vises ofte igennem en tæt planetkonstellation til den sydlige måneknude. Men der er et formål med det og det er at blive fri.
Uanset om det enkelte menneske tror på reinkarnation, følger alle mennesker deres måneknuder i de ting de gør.
Alt efter hvilke tegn og huse måneknuderne står i, viser det, hvad vi arbejder på.

til top