Stjernetegnene

x

c

v

b

n

m

X

C

V

B

N

M

Vædderen Tyren Tvillingen Krebsen Løven Jomfruen Vægten Skorpionen Skytten Stenbukken Vandmanden Fisken
Når vi taler om hvilket stjernetegn, den enkelte er født i, er det en beskrivelse af det tegn, hvor Solen står på fødselstidspunktet.

Så når vi taler om, at et menneske er Vædder, Tyr osv. Så er dette vist igennem Solen’s placering. Men det enkelte menneske er også så meget andet, da andre planeter kan stå i andre tegn og gøre deres indflydelse gældende.

 Soltegnet er en meget vigtig faktor. Det symboliserer den inderste kerne og ånd i det enkelte menneske, og er det som den enkelte har det bedst med at være.

En anden vigtig faktor er, at der ikke findes dårlige stjernetegn, men der findes gode eller dårlige måder at forvalte energien på.

Alle mennesker har alle stjernetegnene i sig. Det kan ses af eksemplet. Soltegnet har den mest dominerende indflydelse, mens de andre tegn har indflydelse på andre områder i vores liv.

x Vædderen: Hersker; Mars h.

Vædderen er livsbekræftende, aktiv og udadvendt. Er fuld af entusiasme, er kreativ og en god igangsætter. Går gerne i spidsen for nye ting, er god til at lede og inspirere andre. Er lidenskabelig og storsindet og gør gerne en stor indsats for de svage i samfundet. Men alle ting skal gå hurtigt og derfor kan tålmodighed være en udfordring.

Bærer ikke nag, når tingene er kommet ud, er det overstået og så er det bare videre. Men de kan nemt komme til at såre mennesker, der ikke har deres energiniveau. På den anden side bliver luften renset her og nu.

En stor portion stolthed er til stede, dertil også et stort temperament og med det følger der mange udfordringer. Et temperament, som de fleste væddere gør en stor indsats for at bruge på et fornuftigt plan.

De er gode til alt hvad der kræver en stærk fysik. Bl.a. indenfor sport. I arbejdsmæssig forstand er de gode inden for alt håndværk.

Vædderen er født til at så nye frø, til at igangsætte aktiviteter, til at lede og inspirere andre, til at gå i front med al deres energi og mod. Det er også det, de har det bedst med at være.

På den anden side kan Vædderen også være meget provokerende og dominerende.

 

c Tyren: Hersker; Venus g.

Tyren er rolig, stabil og fornuftig. Er charmerende og livsbekræftende. De værdsætter livets goder, forstår at nyde og eje dem.

Økonomi, værdier og kærlighed er vigtige faktorer for Tyren. De sætter stor pris på kunst, skønhed og de ting, der gør livet rigere og smukkere. De har også selv et kreativt talent for dekoration og kunst.

Tyren har brug for at der hele tiden er styr over økonomien. De kan være givende men også tilbageholdende med deres penge. De er gode til at planlægge og vil altid have til de ting, de ønsker i tilværelsen.

Deres holdning kan være meget materialistisk og det er ikke altid, de har tillid til andre mennesker. Man skal være varsom med at træde en tyr over tæerne. De kan virkelig blive fornærmede.


Tyren er også i besiddelse af en stor portion stædighed og når beslutninger er truffet, så skal det være sådan. De står fast med begge ben på jorden og de er udholdende. Her ligger en fantastisk styrke; når de går i gang med en opgave, bliver det gjort færdigt. Ting og aftaler bliver overholdt og høje ambitioner giver smukke resultater.

Jalousi og dette at eje, både i forhold til ting og mennesker, at have kontrol er egenskaber, der hører under Tyren.

Deres stædighed kan godt drille en gang imellem, hvor de virkelig kan have svært ved at flytte sig i deres holdninger og meninger.

til top

g

^ Tvillingen: Hersker; Merkur f.

Tvillingen er et charmerende og livligt væsen. De er udadvendte og har nemt ved at komme i kontakt med andre mennesker. De elsker at snakke og diskutere. De har et naturtalent inden for alt, hvad der har med kommunikation og formidling at gøre.

Deres talegen gør, at de til tider kan tale som et vandfald, men imellem alle ordene kan der virkelig være nogle guldkorn, der kan inspirere omgivelserne.

De har mange interesser, og kaster sig gerne over flere ting på en gang, men nogle gange kan det blive for mange. De er hurtige i opfattelsen; er altid søgende efter ny viden, hvor de også gerne søger på helt nye områder. De er alsidige og i besiddelse af fingerfærdighed. De holder af forandringer ude og hjemme og kan lide at have med mennesker at gøre.

De er underholdende og populære, hvor de kommer frem. Det evige barn.

Arme og ben bevæger sig på samme vis som tankerne og ideerne i deres hoved.

Men al den snak kan medføre en overfladiskhed og at det kan være svært at holde fast. Ønsket om nyt og at der skal forandringer til, kan skabe rastløshed.

til top

ti

b Krebsen: Hersker; Månen d.

Krebsen er et følsomt og påvirkeligt menneske, der nemt lader sig rive med. De er hensynsfulde og har en stor omsorg for deres nærmeste. Et stort beskytterinstinkt, der virkelig træder frem i forhold til deres familie og omgivelser.

De er gode til at lytte og er meget medfølende i deres holdning.

De er i besiddelse af en fin intuition og indlevelsesevne; har en god fantasi og fine kreative evner.

Hjem, familie, børn og partner er vigtige faktorer for Krebsen; ligeså at der er harmoni på disse fronter. Er den der ikke, vil der blive gjort en indsats for at skabe den.

Traditioner bliver holdt ved lige, med en stor bevidsthed om rødderne.

De elsker deres hjem og her bliver lagt meget energi.

Deres påvirkelighed kan medføre en stor sårbarhed, hvor de kan miste tilliden til omgivelserne. Overfølsomhed kan medføre, at der bliver lukket af. De kan også være meget dominante via deres følelser.

til top

 

n Løven: Hersker; Solen s.

Løven er et udadvendt og charmerende menneske. De er livsbekræftende, gavmilde og storsindede. De er gode til at lede, inspirere og organisere. De er kreative og har en god overtalelsesevne.

De har et stort selskabeligt gen og kommer nemt i centrum, hvor de træder frem. Det vil altid være mennesker, der bliver lagt mærke til. De har en medfødt autoritet og der er stil og elegance over dem.

Løven har også en stor portion stolthed, stædighed og tingene skal helst ske efter deres præmisser.

De er i kraft af deres væsen rigtig gode til at have med børn at gøre, både egne og andres.

Andre sider kan dog også komme frem i Løven. Stolthed kan være en besværlig ting at have med at gøre. De kan blive arrogante, selvoptagede, egoistiske og dovne. Stædigheden giver udholdenhed, men kan gøre det svært at flytte sig i holdninger.

til top

m Jomfruen: Hersker: Merkur f.

Jomfruen er i besiddelse af en skarp og analytisk forstand. De er samvittighedsfulde, er videbegærlige og præget af fornuft.

De ønsker overblik og system i tingene, men kan nemt fortabe sig i detaljer. De er pligtopfyldende og vil altid stræbe efter perfekte resultater.

De er flittige, hjælpsomme og er der altid med en hjælpende hånd, når andre har behov. De har en udpræget kritisk sans, der kan være saglig, men også nogle gange for meget. Kritikken kan være både i forhold til deres egne præstationer, men også i forhold til deres medmennesker.

Ordenssans har de til overflod, og hvor en Jomfru kommer ind, vil der blive orden i løbet af ingen tid. De er rigtig gode til at skabe orden omkring mennesker, der ikke anser orden for så vigtigt. De er fantastiske med deres kærlige og trofaste omsorg for andre.

De kan have det svært med at folde sig frit ud og det kan ligge i en mangel på selvtillid som følge af deres kritiske holdning.

Når Jomfruen ikke er helt på toppen kan de blive overkritiske, hænge sig i småting, blive påståelige og præget af nervøsitet.

Jomfruen har evner inden for sundhed, ernæring, sprog og bogholderi.

til top

X Vægten: Hersker; Venus g.

Vægten er et charmerende og udadvendt menneske. De sætter stor pris på harmoni og balance omkring sig. De er selskabeligt anlagt og fællesskabet og forholdet til andre er en meget vigtig faktor for deres velbefindende.

De er udprægede diplomatiske i deres holdning, vil altid søge at skabe harmoni, og få mennesker til at forsones.

De er gode til at komme i kontakt med andre, er imødekommende, åbne og venlige. Deres intelligens fejler ikke noget, de er kreative, har fine kunstneriske evner og dette kan afspejle sig både i forhold til arbejde med kunst, men også i forhold til deres hjemmefront; hvor de kan skabe meget smukke rammer; og i forhold til deres ydre. Vægten er ofte et meget smukt menneske med en udsøgt og elegant stil over sig.

De har også en fin intuition og fornemmer intuitivt ven og fjende, men de kan også være mennesker, det er svært at nå helt ind på livet af.

Deres tolerante og upartiske holdning kan til tider gøre det vanskeligt for dem at tage en beslutning og stå ved den. Hvor de hele tiden skifter og ændrer mening, og hvor de til tider kan blive for overfladiske. Det er mest, når de ikke er helt på toppen.

Vægten har evner inden for alt hvad der har med kunst og formidling at gøre.

til top

 

C Skorpionen: Hersker; Pluto J. Gammel hersker; Mars h.

Skorpionen er et menneske, der kan være svær at forstå både for sig selv og andre. De er dybdeborende, går under overfladen i de ting, de beskæftiger sig med.

De er bevidste om lyset og mørket både i sig selv og andre mennesker. De er i besiddelse af en fin psykologisk sans, kan se igennem andre mennesker og det er ikke alle, der bryder sig om det.

De er meget følsomme og sårbare, og vil altid søge at beskytte sig selv, gerne igennem at sætte en mur op. De er fascinerende og virker som en magnet på andre mennesker. De har en stærk udstråling præget af stor intensitet.

I deres forhold til andre mennesker og ting, har de et stort ønske om at have kontrol og helst eje både ting og mennesker. Jalousi; der jo viser angsten for at miste; og andre mørke følelser, er noget, de kender til, og som de igennem deres liv vil komme til at arbejde med. Fortrængninger og det ubevidste, kender de til.

Skorpionen er meget enten/eller i deres holdninger. De er yderpolerne, lyset/mørket, livet/døden osv..

De søger udfordringer, der stiller krav; de er udholdende og stædige, og i besiddelse af en stor modstandskraft og viljestyrke. Når de har taget en beslutning og går i gang med en opgave, bliver det gjort med en stor portion handlekraft.

De kan være meget dominerende, hårde og mistænksomme i deres holdninger, men det vil være, når de ikke er helt på toppen.

til top

V Skytten: Hersker; Jupiter j.

Skytten er et ærligt og hæderligt menneske. De har en stor portion retfærdighedssans, er ligefremme, siger sandheden direkte.

De er optimistiske, fulde af livsglæde, er åbne og meget varme mennesker. Det ses også i deres ydre.

De er altid søgende efter sandheden, de er videbegærlige og vil altid søge viden, der kan udvikle. Dette kan ske igennem at rejse ud i verden eller igennem at læse og studere. De elsker at rejse både i direkte og overført betydning. De har nemt ved at lære, men kan mangle udholdenhed. De har et fint blik for de store linier, men kan let overse detaljer.

De elsker alt hvad, der er sundt. Naturen, dyr, sport og andre sunde interesser. De er filosofisk og religiøst anlagt og elsker at sidde og filosofere over livet, at se alt i store linier og dette må gerne ske ude i naturen, hvor der er højt til loftet og frit udsyn.

De er i besiddelse af en stor viljestyrke og gode til at tage initiativ. Men de kræver plads, hvor de er.

Skal der tilføjes noget omkring udfordringer som Skytten kan møde, når han ikke er på toppen, kan det bl.a. være taktløshed, utålmodighed, dominerende og skødesløs.

til top

 

B Stenbukken: Hersker: Saturn S.

Stenbukkens mennesker er præget af realisme, fornuft og stabilitet. De er saglige og koncentrerede om de ting, de giver sig i kast med. De kan virke langsomme pga. de krav de stiller til sig selv, så tid er noget, de har brug for.

De har mange ambitioner, ønsker at udrette noget i livet og vil se resultater af den indsats, de gør. Når de har sat sig et mål, så når de det. De vil aldrig give op. De er i besiddelse af en naturlig autoritet og møder meget respekt fra andre mennesker. Lederegenskaber er også en af deres kvaliteter.

De er målrettede og pligtopfyldende og kan nå langt i deres liv. Når de har nået et mål, fortsætter de efter et nyt for hele tiden at blive bedre. De tror ikke, at livet er tilfældigt, det har et formål og de kan ofte have en fornemmelse af at de bliver kigget over skuldrene for at se om de resultater de når, nu også er gode nok. De vil altid søge det perfekte resultat. Andre mennesker kan regne med dem, når de påtager sig en opgave, så bliver den udført.

De er trofaste og loyale og meget engageret i deres familie, deres hjem og børn som er et utroligt vigtigt område for dem. Her bruger de meget energi for at skabe et godt og stabilt grundlag for hele familien.

Med alle de ambitioner og krav kan de godt virke lidt tilbageholdende og reserverede rent følelsesmæssigt. De kan være svære at komme ind på livet af, nogle kan måske opfatte dem direkte kolde, men når man lærer en Stenbuk at kende, vil man på det inderste plan finde et meget følsomt menneske, de er blot ikke så åbne med det. De har også fine åndelige kvaliteter.

De kan være lidt konservative i deres indstilling, vil altid søge at bevare traditionerne i samfundet.

Når alle disse fine sider er sagt, skal det tilføjes, at stenbukkens mennesker i tider hvor energien ikke løber frit, kan miste modet, blive beregnende og mistænksomme. Påholdenhed og smålighed kunne da også være nogle af siderne.

til top

N Vandmanden: Hersker; Uranus F. Gammel hersker; Saturn S.

Vandmanden er et menneske med stor åbenhed, opfindsomhed og impulsivitet. De er fremtidsorienterede, går ind for alt nyt. De er frihedssøgende, er oprørere og rebeller. De ligger inde med et ønske om at flytte opfattelsen af, hvad der er muligt. De elsker alt, hvad der ligger forud for den tid, de lever i.

De ligger inde med mange originale og avancerede ideer. De har høje idealer, har en fin humanistisk indstilling og har et stort ønske om at bringe fremskridt i det samfund, de lever i.

De søger uafhængighed på alle plan og de kan lide at provokere med deres standpunkter. De vil kæmpe imod at blive sat i bås og i for faste rammer omkring dem, vil de simpelthen eksplodere. Frihed skal der til. Dette sætter også sit præg på alle former for uddannelse, der helst skal være på deres egne præmisser. Selvom de skulle følge fastlagte normer og traditioner, så bliver det alligevel på deres egen måde. De vil også kunne gennemføre lange uddannelser, da de er i besiddelse af en stor stædighed og udholdenhed, hvis blot det er noget, de brænder for.

Friheden som de selv søger, er de knap så gode til at give til andre mennesker. De kan godt lide at have kontrol med ting og mennesker.

Venner, børn, andres børn, idealer og deres humanitære holdning til verden er vigtige områder for Vandmanden.

På det negative plan kan Vandmanden gøre oprør, bare for oprørets skyld uden at det egentlig har et formål. De kan være utrolig stædige og kan have brug for at lære at lytte til andre. De kan også have brug for at se rastløsheden som en vejviser, til at skabe noget nyt.

til top

 

M Fiskene: Hersker; Neptun G. Gammel hersker; Jupiter j.

Fiskene er mennesker med stor indlevelsesevne, fantasi og intuition. De er hengivne og har en stor medfølelse og omsorg for andre mennesker.

Deres fantasi er grænseoverskridende. De er meget kreative indenfor alt kunst bl.a. maleri, poesi, musik. De ser og opfatter på deres egen unikke måde og gerne igennem farver eller hvad der ellers kan inspirere dem. De kan være kunstnerisk aktive, og er gode til også at inspirere andre. Også på det praktiske plan kan de gøre sig gældende.

De kan være fremragende kokke. De kan tage alle mulige fødevarer og sætte det sammen til et pragtfuldt måltid. Deres, eller andres, største problem er, at de ikke kan huske, hvad det var, de puttede i, så det er svært at genskabe succesen. Det er ikke opskrifter, der bliver brugt, men deres intuition og fantasi.

De har stor tillid til andre mennesker, men kan også møde skuffelser på deres vej, når det billede, de har dannet sig, ikke svarer til virkeligheden. De kan have store problemer med at skille fantasi fra virkelighed.

Fiskens mennesker er udtalt følsomme, kan være meget sarte, og er meget modtagelige. De har også en åndelig, religiøs side, men kan godt finde på at flygte, hvis realiteterne bliver for barske. De har nemt ved at tilpasse sig, men kan mangle styrke, hvis de ikke får opbakning fra deres omgivelser.

Men Fiskene er også drømmerne. De kan leve i deres helt egen verden. De er mennesker, der ikke kan finde vej. De kan stå i en telefonboks og have svært ved at finde vej ud af den.

Du kan møde en fisk på din vej, hilse og tale med personen, uden at vedkommende registrerer det. Men når det lykkes, at få personen ud af den verden, han lige var i, ja så er kontakten der.

Fiskens mennesker har talent indenfor alt, hvor de skal bruge deres fantasi, intuition og hvor de skal bruge deres omsorg for andre mennesker.
Det kan være indenfor kunst bl.a. musik, poesi, at male, tegne m.m.. Også indenfor madlavning og bogholderi har de et fint talent.

til top