Astrologi

Hvad kan et fødselshoroskop

Et eksempel.

Kunne du tænke dig et fødselshoroskop.

Årshoroskop.

Øjeblikshoroskop.

Astrologi er læren om det, at kunne beregne hvilken sammenhæng, der er imellem himmellegemerne og deres positioner på himlen og de jordiske forhold.

Astrologien er af gammel oprindelse og har været benyttet langt tilbage i tiden. Af de gamle babyloniere, kaldæerne, Indien, Ægypten og før denne tid Mesopotamien. Stjernebilledernes navne stammer fra grækerne.
I det 14.-15. århundrede var der i tilknytning til kongehusene hofastrologer, det var kun rige og højtstående personer, der havde mulighed for at få stillet deres horoskop. Sådan er det heldigvis ikke i dag.
I oprindelsen var astrologi og religion nært forbundet med hinanden.
Men astrologi og astronomi var også tidligere en samlet videnskab. Tycho Brahe var foruden at være en dygtig astronom også en dygtig astrolog og han har opstillet mange horoskoper for kendte mennesker.
Astrologien kom dog på et tidspunkt i miskredit, da man forsøgte at putte den ind i videnskabeligt faste ramme regler. Dette kunne ikke lade sig gøre, derved blev astrologien og astronomien adskilt.
I dag ved mange mennesker, at astrologien er et fantastisk område, som virker uanset om det altid forstås hvorfor. Men det er dette at se sammenhængen imellem planeternes, solens og månens placeringer og de forhold der udspiller sig her på jorden.

Alle tingene hænger sammen. At forstå sammenhængen imellem Universet og det enkelte menneske. Alle ting har sin udstråling, selv det mindste atom. Astrologien opfatter hele Universet som en enhed, hvor alle delene indvirker på hinanden, og dette er astrologiens grundlag.

Hvad kan det enkelte menneske bruge astrologien og et fødselshoroskop til.

Astrologien åbner os for at se tingene på en ny måde. Vi ser ting i en helhed.

Et fødselshoroskop er et fastfrosset billede af, hvordan planeter, sol og måne stod i det øjeblik, et lille barn er blevet født. Så selvom alting bevæger sig videre, vil dette altid følge det enkelte menneske.
Hvad fortæller et fødselshoroskop. Det fortæller en masse om dette barn, der er blevet født. Hvilke egenskaber, talenter og udfordringer, vil dette barn  skulle arbejde med. Hvordan var forholdene omkring barnet. Det gælder både i forhold til det nære, men også i forhold til samfundet omkring det. Hvordan var tiden og hvordan har dette påvirket.

Hvilke kvaliteter og talenter har den enkelte til at klare de udfordringer, som livet byder på.
Talenter og evner, hvad er vi gode til og hvordan bruger vi det. Nogle ting skal der arbejdes med, men tingene falder os nemt og vi vil have nemt ved at tilegne os viden.
Så har vi nogle evner, der ligger på rygraden og som vi bare kan bruge af, men ofte vil disse sider blive taget som en naturlig side af os selv og vi har derfor en tendens til ikke at være opmærksomme på dem og drage den fulde nytte af dem.
Udfordringerne vil vi derimod prøve at gøre noget ved. Der ligger masser af energi her og ofte kan det føles, at det er svært at komme videre og opnå nogle resultater her, men netop ved at gøre en indsats, vil vi opnå talenter på disse områder, men det kræver arbejde.
Det kan være udfordringer til alle områder i vores liv, og der er evner og talenter til at klare dem. Mennesker møder ikke udfordringer, de ikke kan håndtere.
Fødselshoroskopet vil vise, hvordan planeterne stod i forhold til hinanden, da barnet blev født.

Så et fødselshoroskop er et billede af, hvordan planeterne står og i hvilket tegn Ascendanten står.
Hvad er Ascendanten så for en. Det er altid starten af 1. hus og er en meget vigtig faktor. Ascendanten viser det tegn, der er opstigende på horisonten, på det tidspunkt barnet fødes. Alle tegn kan være opstigende på horisonten i løbet af et døgn, da jorden drejer rundt omkring sig selv i løbet af et døgn.
Er en planet opstigende på tidspunktet for fødslen vil den stå tæt på Ascendanten og derfor være meget intens i sin energi. Uanset hvilken planet, der er tale om, kan energien overdøve de egenskaber, der ligger i selve Ascendanttegnet. Hvis vi blot tænker os, når Solen står op, så står den i tæt kontakt med Ascendanten og øver derfor en stor indflydelse på dette menneske.
Men tilbage til planeterne og deres positioner. Hvordan er deres forbindelser til hinanden. Er der tale om harmoniske eller spændingsfyldte forbindelser. For det meste er der tale om en blanding.

til top.

Husene.

Ligesom vi har 12 stjernetegn, har vi også 12 områder; huse; i vores fødselshoroskop. De berører alle forskellige områder i vores liv. Bl.a. Os selv, vores hjem, børn, arbejde og meget mere.

 Her ser du et horoskop med alle de forskellige dele. Dette barn er født tidligt om morgenen, derfor er Solen under horisonten. Ascendanten står i Skorpionens tegn C. Dette tegn stod på horisonten, da barnet blev født.

Rundt i horoskopcirklen kan du se stjernetegnene og de forskellige huse.
Så er der alle de forskellige streger. Det er forbindelserne imellem planeter.
De blå streger kendetegner harmoniske forbindelser og de røde er de udfordrende eller spændingsforbindelser.
Her er et bredt spekter af det hele. Der er udfordringer, som giver os masser af arbejde, før vi opnår resultater. Så er der evner og talenter, som der bare kan trækkes på og så er der evner, som der skal arbejdes med, og som vi har nemt ved.

til top

Et eksempel.

I cirklen kan du se planeterne i de forskellige tegn og huse. Her er der tale om en Stenbuk, da Solen står i dette tegn. Men alle andre planeter står i andre tegn. Så selv om der er tale om en Stenbuk, er personen også så meget andet.

Du kan læse mere om stjernetegnene ved at klikke her.

Og om planeterne ved at klikke her.
Vil du vide mere om de forskellige huse, kan du klikke her.

 

En enkel lille blomst, der folder sig ud.

Kunne du tænke dig at få en større forståelse og psykologisk indsigt

i relation til:

  • din personlighed, familie, børn og venner

  • din kontakt til andre, parforhold og samarbejde

  • din kommunikation, uddannelse og karriere

  • dine ressourcer og evner i økonomi

  • dine kreative udfoldelser, seksualitet og kærlighed

  • din livsholdning, filosofi, højere idealer, udlandet og rejser

  • dine andre ressourcer, magt, autoriteten, dine ønsker m.m.

Så kan du få dette igennem dit fødselshoroskop.

Sammen med fødselshoroskop får du et årshoroskop.
Tydningen bliver indtalt på bånd.
Dette vil typisk ske hos mig, hvor du er til stede.
Der er dog også mulighed for, at jeg indtaler båndet og sender det til dig, der hvor du er.
Men det vil altid være bedst, hvor du selv er til stede.
Når tydningen bliver indtalt på bånd, er grunden den, at du selv senere
kan lytte til det og få nye ideer og bedre forståelse for dine muligheder.

Du er velkommen til at ringe eller sende en mail til mig for at få nærmere information.

Følgende oplysninger har jeg brug for til opstillingen af et fødselshoroskop:

Fødselstidspunkt: enten fra landsarkivet eller hvis det er skrevet op i forbindelse med fødslen.
Stedet for fødslen.
Derudover tre årstal, hvor der er sket begivenheder, som har haft stor betydning for dig i dit liv.

Har du ikke et fødselstidspunkt, kan du kontakte landsarkivet for den del af Danmark, som du er født i, her:

landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, Jagtvej 10, 2200 København N.
Tlf: 35 24 82 00.

landsarkivet for Fyn, Jernbanegade 36 A, 5000 Odense C. Tlf: 66 12 58 85.

landsarkivet for Sønderjylland, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. Tlf: 74 62 58 58.

landsarkivet for Nørrejylland, Ll. Sct. hans Gade 5, 8800 Viborg. Tlf: 86 62 17 88.

Arkiverne vil være dig behjælpelig med en attest, som skal udfyldes, så godt som muligt. Prisen for dette er ca. 485,00 kr.

 Hvad viser et årshoroskop.

Med fødselshoroskopet følger et årshoroskop.

Et årshoroskop viser, hvor du er kommet til i dit liv. Hvilke udfordringer ligger der i året frem. Ligger der gode muligheder med hensyn til arbejde, studier, hjemmefronten og meget mere. Står du foran at skulle starte noget nyt, eller er noget lige sluttet, og hvad skal der så ske. Hvad er der focus på.
Alt dette vil et årshoroskop kunne fortælle dig noget om. Der kan også være tale om et skift i tilværelsen, hvor du kan have brug for nye ideer og input.
Et årshoroskop fortæller, hvad der vil falde dig nemt at tage fat på og vil også kunne give dig nogle overraskelser. Mange ting er vi mennesker klar over, at vi er gode til, men måske vil du finde nye sider af dig selv, som du ikke umiddelbart har betragtet som en egentlig evne, du kunne trække på i forhold til de ønsker, du måtte have.

til top.

Øjebliksastrologi.

Et øjeblikshoroskop.
Hvad kan det give? Det kan give svar på alle spørgsmål, du måtte have. Blot skal spørgsmålene være seriøse. Er de ikke det, vil det fremgå af horoskopet.
Det kan være spørgsmål om karriere, parforhold, bolig m.m.. Står du over for at skulle træffe beslutninger, der har med dit liv at gøre, kan et øjeblikshoroskop være et hjælpeværktøj. Har du nogle ønsker. Det kan handle om uddannelse, studier, udlandet, rejser eller andre fremtidsprojekter, så kan svaret findes her.
Du vil også bare kunne spørge om, hvordan dit horoskop ser ud lige nu. Så vil det også give dig svar på, hvad der ligger lige foran dig.
Du vil også kunne stille spørgsmål og hvor der igennem horoskopet vil komme andre ting frem, som du kan have brug for at vide noget om.
Der kan også komme overraskelser i de svar som horoskopet giver, men det vil alt sammen være noget, du har brug for.
I tilfælde af at et fødselstidspunkt ikke er til at få, kan dette horoskop også anvendes. Horoskopet vil da blive stillet og kan tydes som et fødselshoroskop for den person, der kommer.

Et stemningsbillede fra Vesterhavet.

Til dette arbejde anvender jeg en stjerneskive.
På denne er der et horoskop og den kan jeg stille efter tidspunktet for spørgsmålet. Og svaret vil være at finde i horoskopet.
Der kan aftales en konsultation eller samtalen kan ske via telefon, alt efter hvor du befinder dig. Men det vil være vigtigt, at du opgiver det sted, du befinder dig på.

Du kan ringe for evt. mere information eller sende mig en mail.
Se under priser og bestilling.

til top    

Hvad kan vi lære af astrologien og af et fødselshoroskop.
Ved at få et fødselshoroskop, ser vi hvad vi har indeni os. Mange ting ved vi og nogle ting overser vi. Der er også ting, vi ikke har lyst til at se, men som jo er der alligevel. Det vi ikke har lyst til og som vi kan have en tendens til at gemme væk, har vi brug for at tage til os og se som en del af os. Vi må lære at elske alt, hvad vi er. Det tror jeg, er astrologiens formål.
Vi må lære at være os selv og vores fortid bekendt. De sider af os, som vi synes, at der er brug for at gøre noget ved, må vi så gøre en indsats for, men udgangspunktet må altid være, at elske det, der er lige nu.
At elske os selv, at give os selv lov til at være det unikke menneske, som vi er og give os selv en hånd til de udfordringer, der ligger foran os.